Zaak C-568/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Assen — Nederland) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe (Overheidsopdrachten — Beroepsprocedures inzake plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Richtlijn 89/665/EEG — Verplichting voor lidstaten te voorzien in beroepsprocedure — Nationale wettelijke regeling op grond waarvan rechter in kort geding toestemming kan verlenen voor besluit tot gunning van overheidsopdracht dat later door bodemrechter in strijd met voorschriften van Unierecht kan worden geacht — Verenigbaarheid met richtlijn — Toekenning van schadevergoeding aan gelaedeerde inschrijvers — Voorwaarden)