Verordening (EEG) nr. 2028/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EEG) nr. 570/88 wordt verkocht