SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3006/93 van Brigitte ERNST de la GRAETE aan dee Raad. Democratie en ontwikkeling in Afrika