SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1615/95 van Anita POLLACK aan de Commissie. Statistieken betreffende dierproeven in de Europese Unie