Notulen van de vergadering van woensdag 15 mei 1991