Zaak T-42/09: Arrest van het Gerecht van 7 december 2012 — A. Loacker/BHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk QUADRATUM — Ouder gemeenschapswoordmerk LOACKER QUADRATINI — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) — Artikel 74 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76 van verordening nr. 207/2009)” )