SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 346/93 van Mary BANOTTI aan de Commissie. Veiligheid aan boord van passagiersveerboten