Verordening (EG) nr. 1596/94 van de Commissie van 30 juni 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst