Lieta T-524/12: Prasība, kas celta 2012. gada 3. decembrī — Recaro /ITSB — Certino Mode ( “RECARO” )