Kohtuasi T-524/12: 3. detsembril 2012 esitatud hagi — Recaro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Certino Mode (RECARO)