ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG van 6 april 1995 in zaak T-144/89: Cockerill Sambre tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededinging - Inbreuk op artikel 85 van het EEG-Verdrag)