Zaak C-349/10 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 2 maart 2011 — Claro SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Telefónica SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Weigering van inschrijving — Ontvankelijkheid van beroep voor kamer van beroep — Geen indiening van schriftelijke uiteenzetting van gronden van beroep — Artikel 59 van verordening (EG) nr. 40/94 — Regel 49, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Hogere voorziening kennelijk ongegrond)