Schriftelijke vraag E-011308/10 Konrad Szymański (ECR) aan de Commissie. Vooruitgang van de kandidaat-lidstaten op het gebied van antidiscriminatiebeleid