Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 29 juli 2010.