Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 280, 18 ta' Novembru 2006