Schriftelijke vraag E-7281/10 Mara Bizzotto (EFD) aan de Commissie. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Verenigd Koninkrijk