Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης