Zaak T-784/47: Beroep ingesteld op 4 december 2017 — Strabag Belgium/Parlement