WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLMENT EN DE RAAD Actieplan voor het verminderen van incidentele vangsten van zeevogels in vistuig