Gemeenschappelijke Onderneming SESAR — Begroting 2012 en personeelsformatie 2012