Zaak T-437/10: Beroep ingesteld op 22 september 2010 — Gap SA granen & producten/Commissie