SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3494/93 van Llewellyn SMITH aan de Commissie. Gevaarlijk afval