Schriftelijke vraag E-4927/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Installatie voor de winning en raffinage van koper van Assarel Medet in Bulgarije