Verordening (EEG) nr. 452/93 van de Commissie van 26 februari 1993 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen