VERORDENING (EEG) Nr. 1113/92 VAN DE COMMISSIE van 30 april 1992 betreffende de aanvragen om ARH-certificaten die op 24 april 1992 in de sector rijst zijn ingediend voor invoer in Portugal #