Zaak C-205/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 april 2016 door SolarWorld AG tegen de beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 februari 2016 in zaak T-142/14, SolarWorld AG e.a./Raad van de Europese Unie