Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende de goedkeuring van de resultaten van de Uruguay-Ronde van de multilaterale handelsbesprekingen (1986-1994)