Schriftelijke vraag E-003058/12 Ivo Belet (PPE) aan de Commissie. Bankinformatie EU-burgers