Uitvoeringsverordening (EU) 2016/30 van de Commissie van 13 januari 2016 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 4 januari 2016 tot en met 8 januari 2016 zijn ingediend in het kader van bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 geopende tariefcontingenten voor bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne