Ontwikkelen en onderhouden van toepassingsprogrammatuur voor een gegevensbank voor nieuwe en bestaande chemische produkten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 279 van 25. 10. 1995, blz. 30)