Verordening (EG) nr. 690/95 van de Commissie van 30 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1091/94 houdende enige uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3528/86 van de Raad betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging