WETGEVINGSRESOLUTIE houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Commissie aan de Raad voor een verordening betreffende de versterking van de controle op de uitgaven in Portugal die ten laste van het Europees Oriëntatie-en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, komen