Schriftelijke vraag E-7659/10 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) aan de Commissie. Verwoesting van beschermde natuurgebieden in het bezette gedeelte van de Republiek Cyprus