Zaak C-371/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Tivoli (Italië) op 3 augustus 2012 — Enrico Petillo en Carlo Petillo/Unipol