Zaak T-52/92: Beroep, op 13 juli 1992 ingesteld door H. A. Reinarz tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen