90/243/EEG: Op ramingen berustende balans van de Raad van 21 mei 1990 betreffende voor de mesterij bestemde jonge mannelijke runderen met een gewicht van 300 kilogram of minder voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 1990