Voorstel voor een VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD betreffende de opening en de wijze van beheer van in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieprodukten