SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1650/92 van Llewellyn SMITH aan de Commissie. Voorgestelde richtlijn hygiëne (COM(91) def. SYN 376) GATT/ CODEX-normen