/* */

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1593/91 van mevrouw Winifred EWING aan de ministers in het kader van de Europese politieke samenwerking bijeen. Schendingen van de mensenrechten in Birma