Verordening (EEG) nr. 1736/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor suikerbieten en suikerriet