Zaak T-563/08: Arrest van het Gerecht van 22 juni 2010 — CM Capital Markets/BHIM — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk CARBON CAPITAL MARKETS — Ouder nationaal en gemeenschapsbeeldmerk CM Capital Markets — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Tekens die niet overeenstemmen — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )