/* */

Vraag nr. 26 van de heer ALAVANOS (H-583/89) aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de twaalf lid-staten van de Europese Gemeenschap in het kader van de politieke samenwerking bijeen: Uitvoering besluit Europees Parlement inzake Cambodja