Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie)#Titel III - Bepalingen houdende wijzigingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal#Artikel 9