VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL V : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING, DE BELASTINGEN EN DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN # HOOFDSTUK 3 : DE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN # ARTIKEL 100C