Schriftelijke vraag E-2692/10 van Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) Voedings- en landbouwsituatie 2009