TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Mengozzi van 15 november 2012. # Fédération Cynologique Internationale tegen Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria - Spanje. # Gemeenschapsmerken - Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 9, lid 1 - Begrip ‚derden’ - Houder van jonger gemeenschapsmerk. # Zaak C-561/11.