Verordening (EU) nr. 1265/2011 van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in gebied EU-wateren van deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32 door vaartuigen die de vlag van Polen voeren