Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 februari 2010, nr. VGP/VC 2981499, houdende wijziging van de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen, in verband met richtlijn 2009/163/EU inzake neotaam