Zaak C-139/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Prism Investments BV/J. A. van der Meer, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Arilco Holland BV (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Verlof tot tenuitvoerlegging — Gronden voor weigering — Uitvoering in lidstaat van herkomst van rechterlijke beslissing waarop verzoek om uitvoerbaarverklaring betrekking heeft)