VERORDENING ( EEG ) NR. 3543/90 VAN DE COMMISSIE VAN 7 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING, VOOR DE REST VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991, VAN TEN OPZICHTE VAN SPANJE GELDENDE COMMUNAUTAIRE AANBIEDINGSPRIJZEN VOOR ANDIJVIE